Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

 • prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych w książce przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji VAT oraz sporządzenie deklaracji VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • Sporządzanie niezbędnych wydruków księgi i rejestrów,
 • wyliczanie wysokości podatku należnego z tytułu VAT i PIT,
 • sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych: PIT, VAT, VAT-UE,
 • sporządzanie deklaracji rocznych,
 • na życzenie Klienta, przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres danego roku obrachunkowego,
 • kontrola formalno- rachunkowa dokumentów księgowych,
 • reprezentacja Klienta przed urzędami,
 • obsługa księgowa transakcji zagranicznych (eksport, import, unijne),
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych do GUS)

 

Księgi Handlowe

 • prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji VAT oraz sporządzenie deklaracji VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie niezbędnych wydruków księgi i rejestrów,
 • wyliczanie wysokości podatku należnego z tytułu VAT, PIT i CIT,
 • sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych: PIT, CIT, VAT, VAT-UE,
 • sporządzanie deklaracji rocznych,
 • bieżąca kontrola zobowiązań i należności związana z uzgadnianiem salda,
 • przygotowanie dokumentów dotyczących potwierdzeń sald kontrahentów,
 • przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego ( bilans oraz rachunek zysków i strat),
 • opracowanie polityki rachunkowości,
 • na życzenie Klienta, przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres danego roku obrachunkowego,
 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych,
 • Reprezentacja Klienta przed urzędami,
 • obsługa księgowa transakcji zagranicznych (eksport, import, unijne),
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych do GUS)

 

Kadry i Płace

 • przygotowywanie dokumentów związanych z umową o pracę oraz umowami cywilno-prawnymi, tj. umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, lista płac, lista wypłat z tytułu umów zleceń/ o dzieło,
 • bieżące prowadzenie dokumentacji kadrowej,
 • ewidencjonowanie wynagrodzeń oraz zwolnień lekarskich, ustalanie wymiaru urlopów,
 • rejestracja firmy i pracowników w ZUS,
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji do ZUS i US,
 • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców,
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT-11 oraz PIT-40)

 

Współpraca z naszym biurem rachunkowym:

 •  Księgowość na odległość-współpraca wygląda tak, że dostaję skany  dokumentów do zaksięgowania, potem odsyłam zestawienia dokumentów rozliczeniowych- w tej współpracy dokumenty księgowe i kadrowo-płacowe, są przechowywane w siedzibie firmy klienta .
 • Odbiór dokumentów od klienta– w tej współpracy dojeżdżam do siedziby firmy klienta i odbieram osobiście dokumenty-na terenie Warszawy i Grodziska Mazowieckiego, oraz pobliskich miejscowości i miast- w tej  współpracy dokumenty księgowe i kadrowo-płacowe są przechowywane w biurze rachunkowym i po zakończonym roku obrachunkowym oddawane do klienta.
 • Możliwość wysyłki dokumentów do biura rachunkowego kurierem- w tej współpracy klient  wysyła do mnie dokumenty księgowe a wszelkie problemy, pytania rozwiązujemy drogą mailową, bądź telefoniczną. Dokumenty księgowe i kadrowo-płacowe, są przechowywane w biurze rachunkowym, a po zakończonym roku  obrachunkowym oddawane do klienta.

 

Pełna odpowiedzialność za rozliczenia podatkowe dzięki ubezpieczeniu OC
Reprezentacja przed US i ZUS
Zakładanie firm

Ofertę cenową możesz znaleźć tutaj