Strona główna

Witaj w moim biurze rachunkowym! Ta strona poświęcona jest dla tych, którzy szukają profesjonalnych usług księgowo-kadrowych.

Usługi księgowo-kadrowe, które oferuję świadczone są na odległość, jak również mogę odebrać dokumenty księgowo-kadrowe z Twojej firmy, wszelkie szczegółowe informacje dostępne są tutaj.

O mnie

Usługi księgowo-kadrowe świadczę na terenie Warszawy i okolic. Oferuję szeroką paletę usług księgowo-kadrowych wszelkim podmiotom gospodarczym: od małych działalności prowadzonych przez osoby fizyczne, przez średniej wielkości firmy do makro przedsiębiorstw.

Posiadam certyfikat Ministra Finansów nr 66460/2014, wyższe wykształcenie ukończone w Akademii Finansów na kierunku Finansów i Rachunkowości . Mam 10 letnie doświadczenie pracy w biurze rachunkowym, w którym pracowałam od samego początku jego powstania.  Prowadziłam firmy z różnych gałęzi gospodarczych, jak również o różnej formie prawnej. Większość z nich to spółki kapitałowe. Stąd moja oferta jest skierowana głównie do spółek kapitałowych. Jednoosobowe działalności gospodarcze nie są mi również obce. Jeżeli szukasz kompetentnej księgowej, to zapraszam do zapoznania się z moją ofertą. Zajmę się  obsługą księgową Twojej firmy, jak również sprawami kadrowo-płacowymi.

Posiadam ważne i aktualne ubezpieczenie OC, niezbędne do prowadzenia usług księgowo-kadrowych Twojej firmy.

Szeroki zakres usług

Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów

 • prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych w książce przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji VAT oraz sporządzenie deklaracji VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • Sporządzanie niezbędnych wydruków księgi i rejestrów,
 • wyliczanie wysokości podatku należnego z tytułu VAT i PIT,
 • sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych: PIT, VAT, VAT-UE,
 • sporządzanie deklaracji rocznych,
 • na życzenie Klienta, przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres danego roku obrachunkowego,
 • kontrola formalno- rachunkowa dokumentów księgowych,
 • reprezentacja Klienta przed urzędami,
 • obsługa księgowa transakcji zagranicznych (eksport, import, unijne),
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych do GUS)

Księgi Handlowe

 • prowadzenie ewidencji zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych,
 • prowadzenie ewidencji VAT oraz sporządzenie deklaracji VAT,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie niezbędnych wydruków księgi i rejestrów,
 • wyliczanie wysokości podatku należnego z tytułu VAT, PIT i CIT,
 • sporządzanie oraz składanie w imieniu klienta deklaracji podatkowych: PIT, CIT, VAT, VAT-UE,
 • sporządzanie deklaracji rocznych,
 • bieżąca kontrola zobowiązań i należności związana z uzgadnianiem salda,
 • przygotowanie dokumentów dotyczących potwierdzeń sald kontrahentów,
 • przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego ( bilans oraz rachunek zysków i strat),
 • opracowanie polityki rachunkowości,
 • na życzenie Klienta, przechowywanie dokumentacji księgowej przez okres danego roku obrachunkowego,
 • kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych,
 • Reprezentacja Klienta przed urzędami,
 • obsługa księgowa transakcji zagranicznych (eksport, import, unijne),
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań statystycznych do GUS)

Kadry i Płace

 • przygotowywanie dokumentów związanych z umową o pracę oraz umowami cywilno-prawnymi, tj. umowa o pracę, świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu, lista płac, lista wypłat z tytułu umów zleceń/ o dzieło,
 • bieżące prowadzenie dokumentacji kadrowej,
 • ewidencjonowanie wynagrodzeń oraz zwolnień lekarskich, ustalanie wymiaru urlopów,
 • rejestracja firmy i pracowników w ZUS,
 • sporządzanie i przesyłanie deklaracji do ZUS i US,
 • wyliczanie miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzeń dla pracowników i zleceniobiorców,
 • sporządzanie rocznych deklaracji PIT-11 oraz PIT-40)

 

Możliwości współpracy z moim biurem rachunkowym:

 •  Księgowość na odległość-współpraca wygląda tak, że dostaję skany  dokumentów do zaksięgowania, potem odsyłam zestawienia dokumentów rozliczeniowych- w tej współpracy dokumenty księgowe i kadrowo-płacowe, są przechowywane w siedzibie firmy klienta .
 • Odbiór dokumentów od klienta– w tej współpracy dojeżdżam do siedziby firmy klienta i odbieram osobiście dokumenty-na terenie Warszawy i Grodziska Mazowieckiego, oraz pobliskich miejscowości i miast- w tej  współpracy dokumenty księgowe i kadrowo-płacowe są przechowywane w biurze rachunkowym i po zakończonym roku obrachunkowym oddawane do klienta.
 • Możliwość wysyłki dokumentów do biura rachunkowego kurierem- w tej współpracy klient  wysyła do mnie dokumenty księgowe a wszelkie problemy, pytania rozwiązujemy drogą mailową, bądź telefoniczną. Dokumenty księgowe i kadrowo-płacowe, są przechowywane w biurze rachunkowym, a po zakończonym roku  obrachunkowym oddawane do klienta.

 

Pełna odpowiedzialność za rozliczenia podatkowe dzięki ubezpieczeniu OC
Reprezentacja przed US i ZUS
Zakładanie firm

Ofertę cenową możesz znaleźć tutaj

 

Kontakt

Możesz do mnie napisać lub zadzwonić:
gsm 790 620 253
mail: biuro@astaxes.pl

 

Artykuły podatkowe

Wykup samochodu z leasingu prywatnie lub do działalności, a późniejsza odsprzedaż, skutki w PIT

Wielu przedsiębiorców za formę finansowania zakupu samochodu firmowego wybiera leasing operacyjny. Jest to bardzo dobra forma, ponieważ raty leasingowe w całości są kosztem(w przyszłym roku nastąpią zmiany, ale o tym w innym artykule). Jak również istnieje możliwość wykupu takiego samochodu po cenie zazwyczaj dużo niższej niż cena rynkowa w momencie wykupu.

Po zakończeniu umowy leasingu, jest możliwość wykupu takiego samochodu. W poniższym artykule przedstawię różne sytuacje w momencie, kiedy będziemy chcieli sprzedać taki samochód wykupiony z leasingu.

Wykupiony samochód kwalifikujemy jako środek trwały.

Jeśli zdecydujemy się na zakwalifikowanie wykupionego samochodu do środków trwałych, to mamy możliwość zaliczenia go do środków trwałych i zaliczania do kosztów amortyzacji, bądź do jednorazowej amortyzacji, jeśli wartość wykupu nie będzie wyższa od 10.000,00 zł. W momencie sprzedaży takiego samochodu, musimy wystawić fakturę VAT.

Sprzedając samochód mamy możliwość do skorygowania podatku naliczonego, na podstawie art.90b ustawy o VAT, jeśli wartość samochodu nie przekroczyła 15.000,00 korektę możemy zrobić tylko w ciągu 12 miesięcy od momentu zakupu. Jeśli kwota zakupu była wyższa mamy na to 5 lat, licząc od końca roku w którym został oddany do użytkowania.

Wycofanie samochodu z środków trwałych na cele prywatne

W momencie kiedy będziemy chcieli sprzedać samochód, który uprzednio był środkiem trwałym w naszej działalności gospodarczej, będziemy musieli to opodatkować w ciągu 6 lat, licząc od pierwszego dnia następującego po miesiącu wycofania środka trwałego na cele prywatne, zgodnie z art.10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT. Taki dochód wykazujemy w zeznaniu rocznym w PIT-36.

UWAGA, jeśli przy zakupie środka trwałego przysługiwało nam prawo do odliczenia podatku VAT, to zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, będziemy zobowiązani naliczyć podatek, przy bezpłatnym przekazaniu na cele prywatne.

Wykup samochodu z leasingu na osobę prywatną

 

Często po okresie leasingu nie chcemy już użytkować danego samochodu w naszej działalności gospodarczej. W takim wypadku istnieje możliwość wykupu na osobę prywatną. Trzeba tu zaznaczyć, że raty leasingowe są odrębną transakcją, nie związaną z momentem wykupu. Wykup nie jest konieczny po skończonej umowie leasingu.

Jakie są konsekwencje podatkowe w momencie sprzedaży takiego samochodu?

Samochód, który został wykupiony na cele prywatne, czyli nie został wprowadzony przez podatnika do środków trwałych firmy, przy jego sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

W momencie sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne, powstaje nam przychód z tego tytułu, ale tylko w okresie 6 miesięcy od momentu wykupu, zgodnie z art.10 ust. 1 pkt 8 lit.d ustawy o PIT.

Potwierdza to interpretacja indywidualna Ministra Finansów nr DD9.8220.2.56.2016.KZU

17.10.2018 Angelika Patynowska