SAMOCHÓD FIRMOWY JEDNORAZOWE ZALICZENIE DO KOSZTÓW

Czy istnieje możliwość zaliczenia jednorazowo do kosztów podatkowych, zakup samochodu osobowego? Oczywiście, że tak. Lecz wiążą się z tym pewne konsekwencje…

Jeśli przedsiębiorca zakupiony samochód zamierza użytkować krócej niż rok, nie wprowadza go do środków trwałych, lecz jednorazowo zalicza do kosztów podatkowych w dacie zakupu. Bowiem zgodnie z art. 22a ust. 1 oraz 22d ust. 1 ustawy PDOF, ważna jest kwalifikacja majątku firmowego, czy okres jego użytkowania będzie dłuższy niż rok. Jeśli przedsiębiorca dla zakupionego samochodu wyznaczył okres użytkowania krócej niż rok, to w momencie zakupu może jednorazowo taki zakup zaliczyć do kosztów podatkowych. Jakie są plusy takiej operacji? Mamy jednorazowo duży koszt podatkowy, jeśli mamy w danym momencie duże przychody. Minusem jest obowiązek prowadzenia kilometrówki dla takiego samochodu i zaliczanie wydatków z tytułu eksploatacji tego samochodu do wysokości kilometrówki. (art.23 ust.1 PIT)

Po upływie roku, jeśli przedsiębiorca nie sprzeda samochodu zgodnie z art. 22e ust. 1 ustawy PIT, będzie musiał wprowadzić samochód do środków trwałych w cenie nabycia; zmniejszyć koszt uzyskania przychodu o różnicę między ceną nabycia, a kwotą odpisów amortyzacyjnych przypadającą na okres ich dotychczasowego użytkowania; zacząć amortyzować pojazd; wpłacić do 20 dnia miesiąca kwotę odsetek liczonych od dnia zaliczenia w koszty wydatków na nabycie pojazdu, do dnia w którym okres użytkowania przekroczył rok.

Takie stanowisko potwierdzają również organy podatkowe: Pismo

z dnia 22 grudnia 2014 r.

Izba Skarbowa w Bydgoszczy

ITPB1/415-1073/14/MP

Możliwość zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów w ujęciu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydatków na zakup samochodu osobowego.