Artykuły podatkowe

Odliczenie straty z lat ubiegłych do 5 mln jednorazowo

Z nowym rokiem mamy sporo nowych przepisów. Jednym z nich jest możliwość odliczenia straty podatkowej w całości od dochodów danego roku. Jest to bardzo dobra wiadomość dla przedsiębiorców, dzięki temu istnieje możliwość niepłacenia podatku w danym roku w ogóle. Jak wygląda zmiana? Podatnik będzie mógł rozliczyć jednorazowo stratę z poprzednich lat podatkowych do wysokości 5 mln złotych jednorazowo w kolejnych pięciu latach podatkowych. Jeśli strata jest wyższa niż 5mln złotych, podatnik może ją rozliczyć w kolejnych latach tego pięcioletniego okresu, ale nie więcej 
niż 50% w każdym roku podatkowym. Podatnik może również korzystać 
z zasady, która obowiązuje do tej pory. Czyli ma możliwość wyboru rozliczenia swojej straty. Reasumując przedsiębiorcy będą mogli wybrać sposób rozliczenia swojej straty czy rozłożą ją w czasie, czy odliczą jednorazowo swoją stratę. 
Zmiany w ustawie o PIT reguluje art. 9 ust. 3 oraz w ustawie o CIT 
art.7 ust. 5. 
otrzymuje brzmienie: „ O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może: 1) obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo 2) obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.” Należy pamiętać, że nowy zapis dotyczy strat osiągniętych od początku 2019 roku.  
Czyli nowa możliwość jednorazowego odliczenia nie dotyczy strat poniesionych w latach poprzednich. 

10.01.2019 Angelika Patynowska

Napisz jak możemy Ci pomóc!

    "