Skutki podatkowe (PIT i VAT) wycofania samochodu osobowego na cele prywatne

 

Założenie działalności gospodarczej i samochód.

Często zakładając działalność posiadamy już samochód i wciągamy go na środki trwałe. Lecz przychodzi taki moment iż myślimy o tym, aby wycofać samochód z działalności. Poniżej o tym jakie to rodzi skutki dla celów VAT i PIT.

Wycofanie samochodu z działalności a skutki w PIT

Jeśli w momencie wycofania samochodu na cele prywatne, środek ten nie jest w pełni zamortyzowany, nie możemy ująć nieumorzonej kwoty w kosztach podatkowych.

Drugim skutkiem jest to, iż sprzedając samochód w ciągu 6 lat, licząc od miesiąca następującego po wycofaniu, trzeba wykazać przychód z tego tytułu, wskazuje na to art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT, jeśli samochód był na współwłasność (np. z małżonkiem), to przychód ze sprzedaży w ciągu 6 lat, liczy się proporcjonalnie do posiadanych udziałów w aucie, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o PIT, według którego przychody ze wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania czy wspólnego użytkowania rzeczy u każdego współwłaściciela określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. U drugiego współwłaściciela, który nie jest przedsiębiorcą przychód ten nie powstanie jeśli samochód zostanie zbyty po upływie 6 miesięcy od dnia nabycia, zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o PIT.

Dochód ze sprzedaży samochodu.

 

Dochodem ze sprzedaży samochodu, stosownie do art. 24 ust. 6 ustawy o PIT, jest różnica pomiędzy przychodem a kosztem nabycia tego pojazdu, pomniejszona o wartość nakładów poczynionych w okresie jego posiadania. Dochód ten łączy się z pozostałymi dochodami z innych źródeł i jest wykazywany w zeznaniu rocznym. Czyli w momencie sprzedaży samochodu w ciągu 6 lat, od momentu wycofania go z działalności, kosztem podatkowym jest zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, jest wartość netto samochodu pomniejszona o sumę odpisów amortyzacyjnych.

 

Wycofanie samochodu z działalności a skutki w VAT

Wycofanie samochodu na cele prywatne podatnika, na gruncie ustawy o VAT zostało zrównane z odpłatną dostawą towarów i usług(art. 7 ust. 1 ustawy VAT i  art. 5 ust. 1 pkt 1). W tym wypadku opodatkowaniu będzie podlegało takie wycofanie, jeśli podatnikowi przysługiwało w całości lub w części prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu zakupu tego samochodu, bądź jego części składowych, które do momentu wycofania nie zostały w całości skonsumowane(art. 7 ust. 2 ustawy VAT). Więc jeśli dany samochód został kupiony na fakturę VAT i podatnik odliczył z tytułu nabycia VAT, przy wycofaniu będzie musiał opodatkować tą czynność 23%, podstawą opodatkowania będzie cena rynkowa na moment wycofania samochodu z działalności (art. 29a ust. 2 ustawy VAT).

Opodatkowanie podatkiem VAT.

W przypadku gdy samochód był kupiony na umowę kupna-sprzedaży, to przy wycofaniu operacja ta, nie będzie podlegała opodatkowaniu VAT, ponieważ nie będzie spełniony warunek zakupu samochodu z VAT. Lecz tu trzeba się pilnować, ponieważ w art.7 ust. 2 jest użyte sformułowanie  części składowe, czyli wpływające na wzrost wartości użytkowej pojazdu. Więc jeśli w danym aucie wymieniamy silnik, akumulator i będą to faktury na zakup części  i od nich odliczymy VAT, to wtedy rodzi to skutek naliczenia VAT. Lecz jeśli faktura za naprawy samochodu będą usługowe, wtedy takiego obowiązku nie będzie.

Potwierdzają to również interpretacje podatkowe: Pismo

z dnia 1 sierpnia 2016 r.

Izba Skarbowa w Poznaniu

ILPP2/4512-1-250/16-5/OA

Opodatkowanie wycofania z działalności gospodarczej samochodu osobowego.

 

Interpretacja  Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 12 stycznia 2018 r. 0112-KDIL2-2.4012.489.2017.2.AP.