Odliczenie straty z lat ubiegłych do 5 mln jednorazowo

Z nowym rokiem mamy sporo nowych przepisów. Jednym z nich jest możliwość odliczenia straty podatkowej w całości od dochodów danego roku. Jest to bardzo dobra wiadomość dla przedsiębiorców, dzięki temu istnieje możliwość niepłacenia podatku w danym roku w ogóle.

Jak wygląda zmiana?

Podatnik będzie mógł rozliczyć jednorazowo stratę z poprzednich lat podatkowych do wysokości 5 mln złotych jednorazowo w kolejnych pięciu latach podatkowych. Jeśli strata jest wyższa niż 5mln złotych, podatnik może ją rozliczyć w kolejnych latach tego pięcioletniego okresu, ale nie więcej niż 50% w każdym roku podatkowym.

Podatnik może również korzystać z zasady, która obowiązuje do tej pory. Czyli ma możliwość wyboru rozliczenia swojej straty.

Reasumując przedsiębiorcy będą mogli wybrać sposób rozliczenia swojej straty czy rozłożą ją w czasie, czy odliczą jednorazowo swoją stratę.

Zmiany w ustawie o PIT reguluje art. 9 ust. 3 oraz w ustawie o CIT art.7 ust. 5. otrzymuje brzmienie:

„ O wysokość straty ze źródła przychodów, poniesionej w roku podatkowym, podatnik może:

1) obniżyć dochód uzyskany z tego źródła w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty, albo

2) obniżyć jednorazowo dochód uzyskany z tego źródła w jednym z najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu lat podatkowych o kwotę nieprzekraczającą 5 000 000 zł, nieodliczona kwota podlega rozliczeniu w pozostałych latach tego pięcioletniego okresu, z tym że kwota obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50% wysokości tej straty.”

Należy pamiętać, że nowy zapis dotyczy strat osiągniętych od początku 2019 roku.  Czyli nowa możliwość jednorazowego odliczenia nie dotyczy strat poniesionych w latach poprzednich.

 

 

 

Wykup samochodu z leasingu, i późniejsza odsprzedaż, a skutki w PIT

Wielu przedsiębiorców za formę finansowania zakupu samochodu firmowego wybiera leasing operacyjny. Jest to bardzo dobra forma, ponieważ raty leasingowe w całości są kosztem(w przyszłym roku nastąpią zmiany, ale o tym w innym artykule). Jak również istnieje możliwość wykupu takiego samochodu po cenie zazwyczaj dużo niższej niż cena rynkowa w momencie wykupu.

Po zakończeniu umowy leasingu, jest możliwość wykupu takiego samochodu. W poniższym artykule przedstawię różne sytuacje w momencie, kiedy będziemy chcieli sprzedać taki samochód wykupiony z leasingu.

Wykupiony samochód kwalifikujemy jako środek trwały.

Jeśli zdecydujemy się na zakwalifikowanie wykupionego samochodu do środków trwałych, to mamy możliwość zaliczenia go do środków trwałych i zaliczania do kosztów amortyzacji, bądź do jednorazowej amortyzacji, jeśli wartość wykupu nie będzie wyższa od 10.000,00 zł. W momencie sprzedaży takiego samochodu, musimy wystawić fakturę VAT. 

Sprzedając samochód mamy możliwość do skorygowania podatku naliczonego, na podstawie art.90b ustawy o VAT, jeśli wartość samochodu nie przekroczyła 15.000,00 korektę możemy zrobić tylko w ciągu 12 miesięcy od momentu zakupu. Jeśli kwota zakupu była wyższa mamy na to 5 lat, licząc od końca roku w którym został oddany do użytkowania.

Wycofanie samochodu z środków trwałych na cele prywatne

W momencie kiedy będziemy chcieli sprzedać samochód, który uprzednio był środkiem trwałym w naszej działalności gospodarczej, będziemy musieli to opodatkować w ciągu 6 lat, licząc od pierwszego dnia następującego po miesiącu wycofania środka trwałego na cele prywatne, zgodnie z art.10 ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT. Taki dochód wykazujemy w zeznaniu rocznym w PIT-36.

UWAGA, jeśli przy zakupie środka trwałego przysługiwało nam prawo do odliczenia podatku VAT, to zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, będziemy zobowiązani naliczyć podatek, przy bezpłatnym przekazaniu na cele prywatne.

Wykup samochodu z leasingu na osobę prywatną

 

Często po okresie leasingu nie chcemy już użytkować danego samochodu w naszej działalności gospodarczej. W takim wypadku istnieje możliwość wykupu na osobę prywatną. Trzeba tu zaznaczyć, że raty leasingowe są odrębną transakcją, nie związaną z momentem wykupu. Wykup nie jest konieczny po skończonej umowie leasingu.

Jakie są konsekwencje podatkowe w momencie sprzedaży takiego samochodu?

Samochód, który został wykupiony na cele prywatne, czyli nie został wprowadzony przez podatnika do środków trwałych firmy, przy jego sprzedaży nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT

W momencie sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu na cele prywatne, powstaje nam przychód z tego tytułu, ale tylko w okresie 6 miesięcy od momentu wykupu, zgodnie z art.10 ust. 1 pkt 8 lit.d ustawy o PIT.

Potwierdza to interpretacja indywidualna Ministra Finansów nr DD9.8220.2.56.2016.KZU

17.10.2018 Angelika Patynowska